Codependency

Codependency is een term die de laatste tijd meer en meer opduikt. Ik kwam er begin dit jaar voor het eerst mee in aanraking. Het gedrag waar ik mijn leven lang tegenaan loop, kreeg ineens een naam. Voor degenen die daadwerkelijk aan deze aandoening lijden, is het niet iets dat lichtvoetig moet worden opgevat.

Ik lijd niet onder mijn codependency maar het is wel aanwezig in mijn leven en kan mijn interacties met anderen beïnvloeden. De basis voor codependency gedrag is gelegd in onze kindertijd, het is een overlevingsstrategie van een kind, die wordt voortgezet in het volwassen leven.

Begrijpen wat codependency is en hoe het mij beïnvloedt, is de eerste stap naar balans en herstel. Ik kan mijn gedrag, gedachten en gevoel afstemmen op de ander, in de veronderstelling daarmee de ander te helpen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ik de ander hiermee van zijn “verantwoordelijkheden” ontsla waardoor er een afhankelijkheid wordt gecreëerd waardoor ik de ander bijvoorbeeld kan “controleren”. Dit is niet wat ik wil!

Om elkaar alert te houden, te ondersteunen en om te voorkomen dat we ons gedrag onbewust in stand houden, komen wij elke maandagavond bijeen van 19.00-20.30 uur. Ons gezamenlijke doel is het leren ontwikkelen van gezonde relaties, in eerste instantie met onszelf en vervolgens met anderen.

Door onze ervaring met anderen te delen en door naar anderen te luisteren en hun ervaringen toe te passen in ons dagelijks leven, werken wij aan ons herstel.

Codependent ben je niet, maar doe je, het is aangeleerd en kan dus ook weer afgeleerd worden. Herstel vraagt Zelfkennis, Zelfinzicht, Zelfbesef en Bewustzijn.

Vervolg codependency

Melody Beattie, degene die voor het eerst deze term heeft beschreven in haar boek ‘Codependent no more’ geeft de volgende definitie: “Codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid. Met een medeafhankelijke wordt iemand bedoeld die zich door het gedrag van een ander zo laat beïnvloeden dat hij/zij beheerst wordt door het verlangen het gedrag van die ander in de hand te houden. Medeafhankelijkheid wordt beschouwd als een vorm van verslaving.” De codependent is psychologisch, emotioneel en gedragsmatig gericht op de ander. Hierdoor is hij het contact met zichzelf verloren. De persoonlijkheid van de codependent is hierdoor in de knel gekomen, hij is verleerd zichzelf te zijn en voor zichzelf te zorgen.

De codependent heeft een persoonlijk probleem ontwikkeld. De hieronder beschreven stappen bevatten de aanknopingspunten om met het herstelproces aan de slag te gaan.

Lijst met patronen en eigenschappen (vooral bedoeld als hulpmiddel bij zelfonderzoek)

Patronen van ontkenning codependents

 • Hebben moeite met het herkennen van hun eigen gevoelens
 • Zwakken hun gevoelens af, veranderen of ontkennen hun gevoelens.
 • Beschouwen zichzelf als volstrekt onzelfzuchtig, toegewijd aan het welzijn van anderen.

Patronen van lage eigenwaarde codependents

 • Hebben moeite met het nemen van beslissingen.
 • Beoordelen hun gedachten, woorden en daden zeer kritisch, en vinden ze nooit goed genoeg.
 • Voelen zich ongemakkelijk wanneer ze complimenten of geschenken ontvangen.
 • Vinden het moeilijk anderen te vragen om aan hun behoeftes of wensen tegemoet te komen.
 • Vinden de waardering van anderen van hun gedachten, gevoelens en gedrag belangrijker dan zelfwaardering.

Patronen van meegaandheid codependents

 • Komen niet op voor hun waarden en integriteit, om zo te voorkomen dat anderen boos worden of hun afwijzen.
 • Zijn overgevoelig voor de emoties van anderen en nemen die emoties over.
 • Zijn extreem loyaal en blijven daardoor te lang in slechte relaties en omstandigheden.
 • Stellen de meningen en gevoelens van anderen boven die van zichzelf en zijn bang om een afwijkend standpunt of gevoel te uiten.
 • Zetten eigen interesses en hobby’s opzij om te doen wat anderen van hen verlangen.
 • Nemen genoegen met seks ter vervanging van liefde.

Patronen van controle codependents

 • Geloven dat de meeste anderen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
 • Proberen anderen op te dringen wat zij moeten denken en voelen.
 • Worden kwaad als anderen hun aanbod om te helpen niet aannemen.
 • Geven ongevraagd advies.
 • Overladen degenen om wie zij geven met cadeaus en gunsten.
 • Gebruiken seks om goedkeuring te krijgen en geaccepteerd te worden.
 • Kunnen alleen een relatie hebben als ze het gevoel hebben dat de ander hen nodig heeft.

DE 12 STAPPEN NAAR HERSTEL
Stap 1: Erkennen van je verslaving en de machteloosheid.
Stap 2: Toegeven dat je hulp nodig hebt.
Stap 3: De hulp aanvaarden.
Stap 4: De balans opmaken van je leven.
Stap 5: Je misstappen bekennen tegenover jezelf en tegenover anderen.
Stap 6: Ontdek je zwakheden en tekortkomingen.
Stap 7: Werk aan je tekortkomingen en zwakheden.
Stap 8: Maak een lijst met mensen die je schade hebt berokkend en wees bereid het goed te maken.
Stap 9: Zoek daadwerkelijk contact met deze personen en probeer het goed te maken, behalve als je hen of anderen daarmee zou kwetsen.
Stap 10: Maak er een gewoonte van om kritisch te kijken naar jezelf en erken onmiddellijk de fouten die je maakt.
Stap 11: Creëer rust in je leven door meditatie of iets waardoor jij deze rust en kalmte ervaart.
Stap 12: Geef je ervaringen door aan anderen die het nodig hebben.

Codependency

Codependency is een term die de laatste tijd meer en meer opduikt. Ik kwam er begin dit jaar voor het eerst mee in aanraking. Het gedrag waar ik mijn leven lang tegenaan loop, kreeg ineens een naam. Voor degenen die daadwerkelijk aan deze aandoening lijden, is het niet iets dat lichtvoetig moet worden opgevat.

Ik lijd niet onder mijn codependency maar het is wel aanwezig in mijn leven en kan mijn interacties met anderen beïnvloeden. De basis voor codependency gedrag is gelegd in onze kindertijd, het is een overlevingsstrategie van een kind, die wordt voortgezet in het volwassen leven.

Begrijpen wat codependency is en hoe het mij beïnvloedt, is de eerste stap naar balans en herstel. Ik kan mijn gedrag, gedachten en gevoel afstemmen op de ander, in de veronderstelling daarmee de ander te helpen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ik de ander hiermee van zijn “verantwoordelijkheden” ontsla waardoor er een afhankelijkheid wordt gecreëerd waardoor ik de ander bijvoorbeeld kan “controleren”. Dit is niet wat ik wil!

Om elkaar alert te houden, te ondersteunen en om te voorkomen dat we ons gedrag onbewust in stand houden, komen wij elke maandagavond bijeen van 19.00-20.30 uur. Ons gezamenlijke doel is het leren ontwikkelen van gezonde relaties, in eerste instantie met onszelf en vervolgens met anderen.

Door onze ervaring met anderen te delen en door naar anderen te luisteren en hun ervaringen toe te passen in ons dagelijks leven, werken wij aan ons herstel.

Codependent ben je niet, maar doe je, het is aangeleerd en kan dus ook weer afgeleerd worden. Herstel vraagt Zelfkennis, Zelfinzicht, Zelfbesef en Bewustzijn.

Vervolg codependency

Melody Beattie, degene die voor het eerst deze term heeft beschreven in haar boek ‘Codependent no more’ geeft de volgende definitie: “Codependency betekent letterlijk medeafhankelijkheid. Met een medeafhankelijke wordt iemand bedoeld die zich door het gedrag van een ander zo laat beïnvloeden dat hij/zij beheerst wordt door het verlangen het gedrag van die ander in de hand te houden. Medeafhankelijkheid wordt beschouwd als een vorm van verslaving.” De codependent is psychologisch, emotioneel en gedragsmatig gericht op de ander. Hierdoor is hij het contact met zichzelf verloren. De persoonlijkheid van de codependent is hierdoor in de knel gekomen, hij is verleerd zichzelf te zijn en voor zichzelf te zorgen.

De codependent heeft een persoonlijk probleem ontwikkeld. De hieronder beschreven stappen bevatten de aanknopingspunten om met het herstelproces aan de slag te gaan.

Lijst met patronen en eigenschappen (vooral bedoeld als hulpmiddel bij zelfonderzoek)

Patronen van ontkenning codependents

 • Hebben moeite met het herkennen van hun eigen gevoelens
 • Zwakken hun gevoelens af, veranderen of ontkennen hun gevoelens.
 • Beschouwen zichzelf als volstrekt onzelfzuchtig, toegewijd aan het welzijn van anderen.

Patronen van lage eigenwaarde codependents

 • Hebben moeite met het nemen van beslissingen.
 • Beoordelen hun gedachten, woorden en daden zeer kritisch, en vinden ze nooit goed genoeg.
 • Voelen zich ongemakkelijk wanneer ze complimenten of geschenken ontvangen.
 • Vinden het moeilijk anderen te vragen om aan hun behoeftes of wensen tegemoet te komen.
 • Vinden de waardering van anderen van hun gedachten, gevoelens en gedrag belangrijker dan zelfwaardering.

Patronen van meegaandheid codependents

 • Komen niet op voor hun waarden en integriteit, om zo te voorkomen dat anderen boos worden of hun afwijzen.
 • Zijn overgevoelig voor de emoties van anderen en nemen die emoties over.
 • Zijn extreem loyaal en blijven daardoor te lang in slechte relaties en omstandigheden.
 • Stellen de meningen en gevoelens van anderen boven die van zichzelf en zijn bang om een afwijkend standpunt of gevoel te uiten.
 • Zetten eigen interesses en hobby’s opzij om te doen wat anderen van hen verlangen.
 • Nemen genoegen met seks ter vervanging van liefde.

Patronen van controle codependents

 • Geloven dat de meeste anderen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
 • Proberen anderen op te dringen wat zij moeten denken en voelen.
 • Worden kwaad als anderen hun aanbod om te helpen niet aannemen.
 • Geven ongevraagd advies.
 • Overladen degenen om wie zij geven met cadeaus en gunsten.
 • Gebruiken seks om goedkeuring te krijgen en geaccepteerd te worden.
 • Kunnen alleen een relatie hebben als ze het gevoel hebben dat de ander hen nodig heeft.

DE 12 STAPPEN NAAR HERSTEL
Stap 1: Erkennen van je verslaving en de machteloosheid.
Stap 2: Toegeven dat je hulp nodig hebt.
Stap 3: De hulp aanvaarden.
Stap 4: De balans opmaken van je leven.
Stap 5: Je misstappen bekennen tegenover jezelf en tegenover anderen.
Stap 6: Ontdek je zwakheden en tekortkomingen.
Stap 7: Werk aan je tekortkomingen en zwakheden.
Stap 8: Maak een lijst met mensen die je schade hebt berokkend en wees bereid het goed te maken.
Stap 9: Zoek daadwerkelijk contact met deze personen en probeer het goed te maken, behalve als je hen of anderen daarmee zou kwetsen.
Stap 10: Maak er een gewoonte van om kritisch te kijken naar jezelf en erken onmiddellijk de fouten die je maakt.
Stap 11: Creëer rust in je leven door meditatie of iets waardoor jij deze rust en kalmte ervaart.
Stap 12: Geef je ervaringen door aan anderen die het nodig hebben.