Radical honesty

Radicale eerlijkheid gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor de consequenties van het uitspreken van de waarheid, het gaat over het erkennen van de werkelijkheid in het hier en nu, present blijven en meebewegen terwijl de situatie verandert.
Radicale eerlijkheid gaat over het loslaten van verdedigings- en overlevingsmechanismes: het vasthouden aan deze mechanismes veroorzaakt lijden. Overgave aan wat is, stelt ons in de gelegenheid om de ervaring te bekrachtigen, te verzachten en vervolgens los te laten.
Radicale eerlijkheid houdt in dat je kiest voor een mogelijk ongemak doordat je de waarheid vertelt, in plaats van dit te vermijden. Beleefdheid -de mantel der liefde- wordt soms ingezet om conflicten te vermijden. Vertel iemand de waarheid over bijvoorbeeld hoe je vindt dat diegene eruitziet in die kleren. Het delen van wat je waarneemt (omtrent gevoelens, gedachten en geheimen) is de sleutel tot bewustwording en transformatie.

Stress, pijn, het onderdrukken van jezelf of van anderen, zelfs oorlog.. worden in de basis veroorzaakt en in stand gehouden door verschillende manieren van liegen (zoals dingen achterhouden, doen alsof, vasthouden aan het geloof van wat waar zou moeten zijn, overtuigingen, etc). Eerlijk zijn, luisteren en bij elkaar blijven zijn de sleutel tot het verbeteren van relaties met anderen en het verbeteren van hoe we ons over onszelf voelen. Radicale eerlijkheid is een praktijkgericht en doelgericht pad om – door diepgaand en gedetailleerd te delen wat je voelt, wat je denkt, wat je gedaan hebt en wat je wilt – het menselijk lijden te verminderen. Het is een manier om jezelf te bevrijden, om niet langer overgeleverd te zijn aan je onbetrouwbare reactieve geest en op een plek aan te komen waar je zowel jezelf als anderen tegelijkertijd vergeeft.

Ben jij net als ik geïnteresseerd in het leven van de naakte waarheid en wil je hierover van gedachten wisselen? Elke laatste zondagmiddag van de maand komen we bijeen om te oefenen, te inspireren en onze ervaringen te delen.

Vervolg radical honesty

RADICALE EERLIJKHEID – DE KERNPRINCIPES

 1. Liegen is de belangrijkste oorzaak van het lijdeN
 2. Eerlijk leven is het tegengif tegen lijden, de kracht hiervan ligt in het maken van onderscheid tussen waarnemen en ervaren.
 3. Iets waarnemen is alleen mogelijk in het moment zelf. En er zijn slechts drie vlakken waarop je iets kunt waarnemen: gevoel (sensaties), gedachten en je omgeving.
 4. Eerlijk delen wat je waarneemt, bevrijdt je van het lijden dat veroorzaakt wordt door je gehechtheid aan liegen, het achterhouden van informatie, huichelen en overtuigingen.
 5. Eerlijk vertellen wat je waarneemt, verdiept liefde, maakt verbinding, levert begrip op en zorgt uiteindelijk voor vergeving.
 6. Radicale eerlijkheid is een way of life en maakt verbinding met anderen mogelijk. Zo ga je uit de reactiviteit en word je de creëerder van je eigen leven.

TOELICHTING OP DE PRINCIPES

1. Liegen is de belangrijkste oorzaak van het lijden
Stress, pijn, het onderdrukken van jezelf of van anderen, zelfs oorlog.. worden in de basis veroorzaakt en in stand gehouden door verschillende manieren van liegen (zoals dingen achterhouden, doen alsof, vasthouden aan het geloof van wat waar zou moeten zijn, overtuigingen, etc). Eerlijk zijn, luisteren en bij elkaar blijven zijn de sleutel tot het verbeteren van relaties met anderen en het verbeteren van hoe we ons over onszelf voelen.

We moeten radicale eerlijkheid niet verwarren met de overtuiging dat we een morele verplichting hebben om de waarheid te vertellen. Radicale eerlijkheid is een praktijkgericht en doelgericht pad om – door diepgaand en gedetailleerd te delen wat je voelt, wat je denkt, wat je gedaan hebt en wat je wilt – het menselijk lijden te verminderen. Het is een manier om jezelf te bevrijden, om niet langer overgeleverd te zijn aan je onbetrouwbare reactieve geest en op een plek aan te komen waar je zowel jezelf als anderen tegelijkertijd vergeeft.

2. Het onderscheid maken tussen waarnemen en denken is de krachtige basis voor een leven in eerlijkheid
Er zit een verschil tussen waarnemen en denken. Als je je ervaring met iemand wilt delen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen wat er daadwerkelijk gebeurd is en dat waarvan je gedachten denken dat er gebeurd is. In radicale eerlijkheid gaat het erom dat je bij jezelf te rade gaat wat je daadwerkelijk kunt waarnemen met je zintuigen (zien met je ogen, horen met je oren en voelen in je lichaam). Dit helpt je om het onderscheid te maken tussen waarnemen wat echt is en de reactieve verhalen over de realiteit die je zelf maakt… gebaseerd op oordelen, herinneringen en vergelijkingen van je geest.

3. Het continue bewustzijn
Alles dat je kunt waarnemen kunnen we onderverdelen in drie punten:
1. Je kunt op dit moment sensaties in je lichaam waarnemen 2. je kunt op dit moment waarnemen wat er buiten je gebeurt in de wereld om je heen en 3. je kunt op dit moment waarnemen wat er in je mind gebeurt. Dat is alles wat er is. Je kunt niets anders opmerken dan dit. Gebaseerd op deze simpele manier waarmee we het onderscheid kunnen maken tussen dingen, bevelen we je aan:

– Oefen afwisselend, 1. het waarnemen van sensaties in je lichaam, 2. jouw waarneming van wat er gebeurt in de wereld, en 3. wat er in het moment door je mind heengaat en deel alles wat je op de verschillende vlakken opmerkt met anderen.

– Door zowel waar te nemen als te delen wordt de kwaliteit van je eigen ervaring steeds beter. Als je met anderen deelt wat je waarneemt, maakt dit dat er bij jezelf iets verandert: namelijk hoe je over de dingen denkt verandert en je verbinding met anderen en met de wereld wordt steeds intenser.

– Radicale eerlijkheid gaat erom dat je de dingen waarneemt en uit zoals een kind, zonder jezelf tegen te belemmeren door te reageren vanuit grotendeels vergeten ervaringen uit het verleden, of door met je mind te veel te analyseren, te (ver)oordelen of te filteren.

– Wij ervaren onszelf door ons te verbinden met ons lichaam in de wereld in relatie tot de aantrekkingskracht, en naar anderen in het moment, en we delen ook de kronkels van onze verwarde mind. Het meest menselijk lijden komt voort uit onze gehechtheid aan het oordeel van onze mind, meer dan de werkelijke – fysieke pijn uit onze ervaringen.

Eenvoudige interpretatie is essentieel voor Radicale Eerlijkheid. Als ik huil, ben ik waarschijnlijk verdrietig, als ik gespannen ben en mijn hart bonst en mijn stem gespannen is en ik bibber, ben ik waarschijnlijk boos en een beetje bang. Als ik lach, ben ik waarschijnlijk gelukkig. Als je deze gevoelens – emoties mixt, moet je ze ontrafelen door erbij te blijven en ze met anderen delen, totdat er een duidelijk antwoord is.

4. De volgorde van het proces om tot vergeving te komen is als volgt:

 1. Je verliest het vertrouwen in je mind omdat deze zo vaak verwarrend werkt. Je wist zeker dat je gelijk had en dat blijkt niet zo te zijn.
 2. Je raakt vertrouwd met waarnemen in plaats van denken.
 3. Je beoefent eenvoudige Radicale Eerlijkheid in je leven en ruimt daarmee de ervaringen uit het verleden en het heden op, welke tot op de dag van vandaag aan het roer van jouw leven stonden. Erken dat, je jezelf voor de gek hebt gehouden en dat wat je mind heeft bedacht je leven heeft bepaalt en dat dit voornamelijk bullshit was.
 4. Je een wordt bewuste creëerder van je leven in plaats van reactief te reageren vanuit je ratio om te doen alsof je alles onder controle hebt.

5. Door je gevoelens en gedachten van moment tot moment eerlijk te beschrijven, bevrijd je je van het lijden dat voortkomt uit het vasthouden van overtuigingen en belemmeringen die je weghouden van de werkelijkheid.
Radicale eerlijkheid is waarnemen en vertellen wat je opmerkt, erbij blijven, erkennen en het laten komen en gaan. Wanneer je gevoelens en gedachten ervaart, laat het komen en gaan. Als je gevoelens en gedachten er niet mogen zijn, blijven deze bestaan.

6. Wat de meeste mensen spiritualiteit noemen, is wat wij verstaan onder ervaringsgericht

Wij beweren dat wanneer je gevoelens en gedachten ervaart, deze komen en gaan. En als je je er tegen verzet, zoals proberen ‘erachter te komen’ in plaats van het te accepteren, blijft het bestaan, vanwege je weerstand gaat het niet weg.

 • De vrijheid om gevoelens en gedachten te laten komen en gaan zonder ze onder controle te houden, is van grote waarde. Niets helpt de flow zo goed, als het laten komen en gaan van gevoelens en gedachten, erkennen wat er gebeurt terwijl het gebeurt en bereid zijn erbij te blijven.
 • Door je gevoelens en gedachten te omarmen en accepteren dat ze er zijn kunnen ze komen en gaan omdat ze worden herkend en erkend en daarom kun je ze loslaten. Je kan ze loslaten omdat je ze accepteert, ze mogen er zijn. Als ze niet accepteert en dus weerstand bied, kan het een eeuwigheid duren voordat ze weg zijn.
 • De waarheid vertellen, hoe moeilijk ook, werkt beter bijna altijd beter dan de waarheid niet vertellen! Het uiten van ongemakkelijke gevoelens, gedachten en geheimen bevrijdt ons van het vermijden van wat is en maakt ons vrij om het leven te ervaren, helpt ons door gevoelens en gedachten te laten komen en gaan in plaats van erin vast te blijven zitten. Je kunt je gevoelens en gedachten erkennen, accepteren en loslaten. Als je het geheim houdt, bewaar je het lang of je dat nu wilt of niet.

Radicale eerlijkheid gaat over de volle verantwoordelijk nemen van de consequenties van de waarheid, het gaat over … erkennen van de werkelijkheid in het hier en nu, present blijven en mee bewegen terwijl de situatie verandert.

Radicale eerlijkheid gaat over het loslaten van verdediging en overleving mechanisme: het vasthouden aan deze mechanismes veroorzaakt lijden. Overgave aan wat is, stelt ons in de gelegenheid om de ervaring te bekrachtigen, te verzachten en vervolgens los te laten.

Radicale eerlijkheid houdt in dat je kiest voor het ongemak wat leid tot een oplossing in plaats van het vermijden ervan. Beleefdheid wordt soms ingezet om conflicten te vermijden. Vertel haar de waarheid over hoe je vindt dat ze eruitziet in die jurk.

Het delen van wat je waarneemt (omtrent gevoelens, gedachten en geheimen) is de sleutel tot bewustwording en transformatie.

“Radicale eerlijkheid klinkt spannend en eng. Hoe begin ik eraan?”
https://www.radicalhonesty.com/start-here

Radical honesty

Radicale eerlijkheid gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor de consequenties van het uitspreken van de waarheid, het gaat over het erkennen van de werkelijkheid in het hier en nu, present blijven en meebewegen terwijl de situatie verandert.
Radicale eerlijkheid gaat over het loslaten van verdedigings- en overlevingsmechanismes: het vasthouden aan deze mechanismes veroorzaakt lijden. Overgave aan wat is, stelt ons in de gelegenheid om de ervaring te bekrachtigen, te verzachten en vervolgens los te laten.
Radicale eerlijkheid houdt in dat je kiest voor een mogelijk ongemak doordat je de waarheid vertelt, in plaats van dit te vermijden. Beleefdheid -de mantel der liefde- wordt soms ingezet om conflicten te vermijden. Vertel iemand de waarheid over bijvoorbeeld hoe je vindt dat diegene eruitziet in die kleren. Het delen van wat je waarneemt (omtrent gevoelens, gedachten en geheimen) is de sleutel tot bewustwording en transformatie.

Stress, pijn, het onderdrukken van jezelf of van anderen, zelfs oorlog.. worden in de basis veroorzaakt en in stand gehouden door verschillende manieren van liegen (zoals dingen achterhouden, doen alsof, vasthouden aan het geloof van wat waar zou moeten zijn, overtuigingen, etc). Eerlijk zijn, luisteren en bij elkaar blijven zijn de sleutel tot het verbeteren van relaties met anderen en het verbeteren van hoe we ons over onszelf voelen. Radicale eerlijkheid is een praktijkgericht en doelgericht pad om – door diepgaand en gedetailleerd te delen wat je voelt, wat je denkt, wat je gedaan hebt en wat je wilt – het menselijk lijden te verminderen. Het is een manier om jezelf te bevrijden, om niet langer overgeleverd te zijn aan je onbetrouwbare reactieve geest en op een plek aan te komen waar je zowel jezelf als anderen tegelijkertijd vergeeft.

Ben jij net als ik geïnteresseerd in het leven van de naakte waarheid en wil je hierover van gedachten wisselen? Elke laatste zondagmiddag van de maand komen we bijeen om te oefenen, te inspireren en onze ervaringen te delen.

Vervolg radical honesty

RADICALE EERLIJKHEID – DE KERNPRINCIPES

 1. Liegen is de belangrijkste oorzaak van het lijdeN
 2. Eerlijk leven is het tegengif tegen lijden, de kracht hiervan ligt in het maken van onderscheid tussen waarnemen en ervaren.
 3. Iets waarnemen is alleen mogelijk in het moment zelf. En er zijn slechts drie vlakken waarop je iets kunt waarnemen: gevoel (sensaties), gedachten en je omgeving.
 4. Eerlijk delen wat je waarneemt, bevrijdt je van het lijden dat veroorzaakt wordt door je gehechtheid aan liegen, het achterhouden van informatie, huichelen en overtuigingen.
 5. Eerlijk vertellen wat je waarneemt, verdiept liefde, maakt verbinding, levert begrip op en zorgt uiteindelijk voor vergeving.
 6. Radicale eerlijkheid is een way of life en maakt verbinding met anderen mogelijk. Zo ga je uit de reactiviteit en word je de creëerder van je eigen leven.

TOELICHTING OP DE PRINCIPES

1. Liegen is de belangrijkste oorzaak van het lijden
Stress, pijn, het onderdrukken van jezelf of van anderen, zelfs oorlog.. worden in de basis veroorzaakt en in stand gehouden door verschillende manieren van liegen (zoals dingen achterhouden, doen alsof, vasthouden aan het geloof van wat waar zou moeten zijn, overtuigingen, etc). Eerlijk zijn, luisteren en bij elkaar blijven zijn de sleutel tot het verbeteren van relaties met anderen en het verbeteren van hoe we ons over onszelf voelen.

We moeten radicale eerlijkheid niet verwarren met de overtuiging dat we een morele verplichting hebben om de waarheid te vertellen. Radicale eerlijkheid is een praktijkgericht en doelgericht pad om – door diepgaand en gedetailleerd te delen wat je voelt, wat je denkt, wat je gedaan hebt en wat je wilt – het menselijk lijden te verminderen. Het is een manier om jezelf te bevrijden, om niet langer overgeleverd te zijn aan je onbetrouwbare reactieve geest en op een plek aan te komen waar je zowel jezelf als anderen tegelijkertijd vergeeft.

2. Het onderscheid maken tussen waarnemen en denken is de krachtige basis voor een leven in eerlijkheid
Er zit een verschil tussen waarnemen en denken. Als je je ervaring met iemand wilt delen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen wat er daadwerkelijk gebeurd is en dat waarvan je gedachten denken dat er gebeurd is. In radicale eerlijkheid gaat het erom dat je bij jezelf te rade gaat wat je daadwerkelijk kunt waarnemen met je zintuigen (zien met je ogen, horen met je oren en voelen in je lichaam). Dit helpt je om het onderscheid te maken tussen waarnemen wat echt is en de reactieve verhalen over de realiteit die je zelf maakt… gebaseerd op oordelen, herinneringen en vergelijkingen van je geest.

3. Het continue bewustzijn
Alles dat je kunt waarnemen kunnen we onderverdelen in drie punten:
1. Je kunt op dit moment sensaties in je lichaam waarnemen 2. je kunt op dit moment waarnemen wat er buiten je gebeurt in de wereld om je heen en 3. je kunt op dit moment waarnemen wat er in je mind gebeurt. Dat is alles wat er is. Je kunt niets anders opmerken dan dit. Gebaseerd op deze simpele manier waarmee we het onderscheid kunnen maken tussen dingen, bevelen we je aan:

– Oefen afwisselend, 1. het waarnemen van sensaties in je lichaam, 2. jouw waarneming van wat er gebeurt in de wereld, en 3. wat er in het moment door je mind heengaat en deel alles wat je op de verschillende vlakken opmerkt met anderen.

– Door zowel waar te nemen als te delen wordt de kwaliteit van je eigen ervaring steeds beter. Als je met anderen deelt wat je waarneemt, maakt dit dat er bij jezelf iets verandert: namelijk hoe je over de dingen denkt verandert en je verbinding met anderen en met de wereld wordt steeds intenser.

– Radicale eerlijkheid gaat erom dat je de dingen waarneemt en uit zoals een kind, zonder jezelf tegen te belemmeren door te reageren vanuit grotendeels vergeten ervaringen uit het verleden, of door met je mind te veel te analyseren, te (ver)oordelen of te filteren.

– Wij ervaren onszelf door ons te verbinden met ons lichaam in de wereld in relatie tot de aantrekkingskracht, en naar anderen in het moment, en we delen ook de kronkels van onze verwarde mind. Het meest menselijk lijden komt voort uit onze gehechtheid aan het oordeel van onze mind, meer dan de werkelijke – fysieke pijn uit onze ervaringen.

Eenvoudige interpretatie is essentieel voor Radicale Eerlijkheid. Als ik huil, ben ik waarschijnlijk verdrietig, als ik gespannen ben en mijn hart bonst en mijn stem gespannen is en ik bibber, ben ik waarschijnlijk boos en een beetje bang. Als ik lach, ben ik waarschijnlijk gelukkig. Als je deze gevoelens – emoties mixt, moet je ze ontrafelen door erbij te blijven en ze met anderen delen, totdat er een duidelijk antwoord is.

4. De volgorde van het proces om tot vergeving te komen is als volgt:

 1. Je verliest het vertrouwen in je mind omdat deze zo vaak verwarrend werkt. Je wist zeker dat je gelijk had en dat blijkt niet zo te zijn.
 2. Je raakt vertrouwd met waarnemen in plaats van denken.
 3. Je beoefent eenvoudige Radicale Eerlijkheid in je leven en ruimt daarmee de ervaringen uit het verleden en het heden op, welke tot op de dag van vandaag aan het roer van jouw leven stonden. Erken dat, je jezelf voor de gek hebt gehouden en dat wat je mind heeft bedacht je leven heeft bepaalt en dat dit voornamelijk bullshit was.
 4. Je een wordt bewuste creëerder van je leven in plaats van reactief te reageren vanuit je ratio om te doen alsof je alles onder controle hebt.

5. Door je gevoelens en gedachten van moment tot moment eerlijk te beschrijven, bevrijd je je van het lijden dat voortkomt uit het vasthouden van overtuigingen en belemmeringen die je weghouden van de werkelijkheid.
Radicale eerlijkheid is waarnemen en vertellen wat je opmerkt, erbij blijven, erkennen en het laten komen en gaan. Wanneer je gevoelens en gedachten ervaart, laat het komen en gaan. Als je gevoelens en gedachten er niet mogen zijn, blijven deze bestaan.

6. Wat de meeste mensen spiritualiteit noemen, is wat wij verstaan onder ervaringsgericht

Wij beweren dat wanneer je gevoelens en gedachten ervaart, deze komen en gaan. En als je je er tegen verzet, zoals proberen ‘erachter te komen’ in plaats van het te accepteren, blijft het bestaan, vanwege je weerstand gaat het niet weg.

 • De vrijheid om gevoelens en gedachten te laten komen en gaan zonder ze onder controle te houden, is van grote waarde. Niets helpt de flow zo goed, als het laten komen en gaan van gevoelens en gedachten, erkennen wat er gebeurt terwijl het gebeurt en bereid zijn erbij te blijven.
 • Door je gevoelens en gedachten te omarmen en accepteren dat ze er zijn kunnen ze komen en gaan omdat ze worden herkend en erkend en daarom kun je ze loslaten. Je kan ze loslaten omdat je ze accepteert, ze mogen er zijn. Als ze niet accepteert en dus weerstand bied, kan het een eeuwigheid duren voordat ze weg zijn.
 • De waarheid vertellen, hoe moeilijk ook, werkt beter bijna altijd beter dan de waarheid niet vertellen! Het uiten van ongemakkelijke gevoelens, gedachten en geheimen bevrijdt ons van het vermijden van wat is en maakt ons vrij om het leven te ervaren, helpt ons door gevoelens en gedachten te laten komen en gaan in plaats van erin vast te blijven zitten. Je kunt je gevoelens en gedachten erkennen, accepteren en loslaten. Als je het geheim houdt, bewaar je het lang of je dat nu wilt of niet.

Radicale eerlijkheid gaat over de volle verantwoordelijk nemen van de consequenties van de waarheid, het gaat over … erkennen van de werkelijkheid in het hier en nu, present blijven en mee bewegen terwijl de situatie verandert.

Radicale eerlijkheid gaat over het loslaten van verdediging en overleving mechanisme: het vasthouden aan deze mechanismes veroorzaakt lijden. Overgave aan wat is, stelt ons in de gelegenheid om de ervaring te bekrachtigen, te verzachten en vervolgens los te laten.

Radicale eerlijkheid houdt in dat je kiest voor het ongemak wat leid tot een oplossing in plaats van het vermijden ervan. Beleefdheid wordt soms ingezet om conflicten te vermijden. Vertel haar de waarheid over hoe je vindt dat ze eruitziet in die jurk.

Het delen van wat je waarneemt (omtrent gevoelens, gedachten en geheimen) is de sleutel tot bewustwording en transformatie.

“Radicale eerlijkheid klinkt spannend en eng. Hoe begin ik eraan?”
https://www.radicalhonesty.com/start-here