Leven vanuit verlangens
en mogelijkheden

Kom we doen het anders

laten vallen in LIEFDE

verwondering-vernieuwing-bezieling-voltooiing-beleving
We maken een vrije val in de LIEFDE waarin alles mogelijk is. De exacte invulling hangt af van wat er in het moment ontstaat. Jouw verlangen en jouw diepte bepalen de reis.

Waar we denken de donkerte te vinden, vinden we het licht
Waar we dachten anderen te verliezen, verloren we onszelf
Waar we dachten alleen te zijn, vinden we elkaar

Wil jij de liefde in jezelf ontmoeten? Dan nodig ik je uit om gedurende 6-8 uur, in volledige aanwezigheid van wat zich aandient, samen met mij door te brengen. Jezelf laten vallen in LIEFDE, waardoor je bewust kan worden van wie je bent, wat je doet en wat jouw verlangens zijn. Ik help je te voelen wat jouw plek is. Het licht van boven is mijn taal.
Kom in contact met de natuur, jouw ziel, lichaam en al je zintuigen. Een magische reis door jouw binnenwereld met behulp van plantmedicijnen. Ik werk met ganja, truffels of rapé. Alles heeft zijn eigen perfecte timing, ook tijdens het maken van jouw innerlijke reis. Niets is te laat en niets komt te vroeg.

Gedurende 6-8 uur maak je, in een individuele sessie of groepsceremonie van maximaal 3 personen, verbinding met jouw lichaam en ziel waardoor je contact maakt met jouw binnenwereld. Jij bent welkom in al je verschijningen. Samen creëren we ruimte voor jou, waarin plaats is voor het verlangen vanuit jouw ziel. Waarin antwoorden en wijsheid tot je kunnen komen. En waarin geheeld, geopend en doorvoeld mag worden. Door liefde en levenservaring te combineren en door intuïtief af te stemmen op jou – zoveel mogelijk zuiver en vrij van projectie – kan ik een spiegel en een inspiratiebron zijn.

Starttijd in overleg tussen 10.00-12.00 uur, eindtijd 6-8 uur later dan de starttijd.
Kosten geheel verzorgde magische reis 222 euro per persoon
Groepsceremonie (3 personen) 600 euro
Locatie afhankelijke van gewenste datum en kan zowel doordeweeks als in het weekend in Nunspeet

Plantmedicijnen
De reis met het plantmedicijn duurt ca. 6 uur afhankelijk van met welk plantmedicijn we reizen. De reis is een diepe duik in jouw magische binnenwereld om daar aan het licht te brengen wat gezien, geopend, geheeld of ontsluierd mag worden.
Plantmedicijnen worden medicijnen genoemd; omdat wanneer je ze in de juiste setting en dosering gebruikt in combinatie met een heldere intentie, ze een helende en reinigende werking hebben op je systeem; je lijf, je geest, je gevoelswereld en je energieveld.

In de beleving dat er niets meer te verliezen valt trekken de sluiers op.
Als de sluiers dan optrekken, blijf je dan ook?
Als ik jouw pijnplekken aanraak, blijf je dan ook?
Als ik je mijn schaduwkanten toon, blijf je dan ook?

huis zonder deur

In het huis zonder deur heb ik ruimte voor jou

Het huis zonder deur is een plek waar mensen met een kwetsbaarheid of hulpvraag samenkomen om te werken aan hun herstel. Een plek voor, door en met mensen met een diverse achtergronden en levenservaring. Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van tijdelijke woonruimte, ontmoeting en coaching & ondersteuning.

Wanneer je worstelt met gevoelens als; onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is het verlangen, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, op jouw eigen weg? We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er verlangen en vertrouwen wordt doorgegeven, dat het wel degelijk mogelijk is je leven op de rit te krijgen! Het delen van ervaringen is een inspiratiebron. “Wat jij kan, kan ik ook!”

Het huis zonder deur biedt jou de gelegenheid om aan jezelf te werken. Het is een plek waar je verhalen van anderen kunt horen over hoe zij met hun problemen en uitdagingen omgaan, waar je middels coaching en begeleiding kunt gaan werken aan jouw plannen of doelen en voorbij leert gaan aan belemmeringen en beperkingen.

Bij het huis zonder deur staan liefde, ervaringskennis – in combinatie met persoonlijke ontwikkeling – centraal en spelen verlangen, eigen verantwoordelijkheid, wederkerigheid, persoonlijke ontwikkeling en steun door middel van lotgenotencontacten een belangrijke rol.

Radical honesty

Durf jij jezelf bloot te geven?
Radicale eerlijkheid gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor de consequenties van het uitspreken van de waarheid, het gaat over het erkennen van de werkelijkheid in het hier en nu, present blijven en meebewegen terwijl de situatie verandert.
Radicale eerlijkheid gaat over het loslaten van verdedigings- en overlevingsmechanismes: het vasthouden aan deze mechanismes veroorzaakt lijden. Overgave aan wat is, stelt ons in de gelegenheid om de ervaring te bekrachtigen, te verzachten en vervolgens los te laten.
Radicale eerlijkheid houdt in dat je kiest voor een mogelijk ongemak doordat je de waarheid vertelt, in plaats van dit te vermijden. Beleefdheid -de mantel der liefde- wordt soms ingezet om conflicten te vermijden. Vertel iemand de waarheid over bijvoorbeeld hoe je vindt dat diegene eruitziet in die kleren. Het delen van wat je waarneemt (omtrent gevoelens, gedachten en geheimen) is de sleutel tot bewustwording en transformatie.

Stress, pijn, het onderdrukken van jezelf of van anderen, zelfs oorlog.. worden in de basis veroorzaakt en in stand gehouden door verschillende manieren van liegen (zoals dingen achterhouden, doen alsof, vasthouden aan het geloof van wat waar zou moeten zijn, overtuigingen, etc). Eerlijk zijn, luisteren en bij elkaar blijven zijn de sleutel tot het verbeteren van relaties met anderen en het verbeteren van hoe we ons over onszelf voelen. Radicale eerlijkheid is een praktijkgericht en doelgericht pad om – door diepgaand en gedetailleerd te delen wat je voelt, wat je denkt, wat je gedaan hebt en wat je wilt – het menselijk lijden te verminderen. Het is een manier om jezelf te bevrijden, om niet langer overgeleverd te zijn aan je onbetrouwbare reactieve geest en op een plek aan te komen waar je zowel jezelf als anderen tegelijkertijd vergeeft.

Ben jij net als ik geïnteresseerd in het leven van de naakte waarheid en wil je hierover van gedachten wisselen? Elke laatste zondagmiddag van de maand komen we bijeen om te oefenen, te inspireren en onze ervaringen te delen.

workshops

Geef vorm aan jezelf

Wil jij op een creatieve manier ruimte maken voor jezelf en

  • ontdekken wat je verlangen is of
  • weet je wat je verlangen is maar leef je het nog niet of
  • inspiratie op doen en leren jouw verlangen te leven?

Rondom dit thema organiseer ik twee workshops:

1.GEEF VORM AAN JEZELF
Een creatieve workshop waarbij je contact gaat maken met je bewustzijn. In vijf dagdelen ga je aan de slag met het vormgeven van een afdruk van je eigen torso. Het creatieproces, in al haar facetten, is een metafoor voor jouw persoonlijke ontwikkeling en voor dat wat gezien wil worden en aandacht vraagt.
Jezelf ontdekken, wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe? Accepteer ik mijzelf in wie ik ben, durf ik te kiezen, durf ik vrij te zijn? Waar wil ik afscheid van nemen, wat wil ik loslaten?

2.ONT-MOET BORD
Wil je jezelf ontdekken ontmaskeren ontmantelen? Wil je loslaten wie je denkt te moeten zijn en accepteren wie je werkelijk bent? Ontmoet jezelf tijdens het maken van een ont-moet bord. In één dagdeel (ochtend-middag-avond) ga ja aan de slag met tijdschriften, lijm en papier. Ter voorbereiding kan je in de voorafgaande periode alvast plaatjes en tekst verzamelen en meenemen. We gaan knippen, scheuren en plakken.

Codependency

Is wat goed is voor jou goed voor mij?
Codependency is een term die de laatste tijd meer en meer opduikt. Ik kwam er begin dit jaar voor het eerst mee in aanraking. Het gedrag waar ik mijn leven lang tegenaan loop, kreeg ineens een naam. Voor degenen die daadwerkelijk aan deze aandoening lijden, is het niet iets dat lichtvoetig moet worden opgevat.

Ik lijd niet onder mijn codependency maar het is wel aanwezig in mijn leven en kan mijn interacties met anderen beïnvloeden. De basis voor codependency gedrag is gelegd in onze kindertijd, het is een overlevingsstrategie van een kind, die wordt voortgezet in het volwassen leven.

Begrijpen wat codependency is en hoe het mij beïnvloedt, is de eerste stap naar balans en herstel. Ik kan mijn gedrag, gedachten en gevoel afstemmen op de ander, in de veronderstelling daarmee de ander te helpen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ik de ander hiermee van zijn “verantwoordelijkheden” ontsla waardoor er een afhankelijkheid wordt gecreëerd waardoor ik de ander bijvoorbeeld kan “controleren”. Dit is niet wat ik wil!

Om elkaar alert te houden, te ondersteunen en om te voorkomen dat we ons gedrag onbewust in stand houden, komen wij elke maandagavond bijeen van 19.00-20.30 uur. Ons gezamenlijke doel is het leren ontwikkelen van gezonde relaties, in eerste instantie met onszelf en vervolgens met anderen.

Door onze ervaring met anderen te delen en door naar anderen te luisteren en hun ervaringen toe te passen in ons dagelijks leven, werken wij aan ons herstel.

Codependent ben je niet, maar doe je, het is aangeleerd en kan dus ook weer afgeleerd worden. Herstel vraagt Zelfkennis, Zelfinzicht, Zelfbesef en Bewustzijn.

laten vallen in LIEFDE

verwondering-vernieuwing-bezieling-voltooiing-beleving
We maken een vrije val in de LIEFDE waarin alles mogelijk is. De exacte invulling hangt af van wat er in het moment ontstaat. Jouw verlangen en jouw diepte bepalen de reis.

Waar we denken de donkerte te vinden, vinden we het licht
Waar we dachten anderen te verliezen, verloren we onszelf
Waar we dachten alleen te zijn, vinden we elkaar

Wil jij de liefde in jezelf ontmoeten? Dan nodig ik je uit om gedurende 6-8 uur, in volledige aanwezigheid van wat zich aandient, samen met mij door te brengen. Jezelf laten vallen in LIEFDE, waardoor je bewust kan worden van wie je bent, wat je doet en wat jouw verlangens zijn. Ik help je te voelen wat jouw plek is. Het licht van boven is mijn taal.
Kom in contact met de natuur, jouw ziel, lichaam en al je zintuigen. Een magische reis door jouw binnenwereld met behulp van plantmedicijnen. Ik werk met ganja, truffels of rapé. Alles heeft zijn eigen perfecte timing, ook tijdens het maken van jouw innerlijke reis. Niets is te laat en niets komt te vroeg.

Gedurende 6-8 uur maak je, in een individuele sessie of groepsceremonie van maximaal 3 personen, verbinding met jouw lichaam en ziel waardoor je contact maakt met jouw binnenwereld. Jij bent welkom in al je verschijningen. Samen creëren we ruimte voor jou, waarin plaats is voor het verlangen vanuit jouw ziel. Waarin antwoorden en wijsheid tot je kunnen komen. En waarin geheeld, geopend en doorvoeld mag worden. Door liefde en levenservaring te combineren en door intuïtief af te stemmen op jou – zoveel mogelijk zuiver en vrij van projectie – kan ik een spiegel en een inspiratiebron zijn.

Starttijd in overleg tussen 10.00-12.00 uur, eindtijd 6-8 uur later dan de starttijd.
Kosten geheel verzorgde magische reis 222 euro per persoon
Groepsceremonie (3 personen) 600 euro
Locatie afhankelijke van gewenste datum en kan zowel doordeweeks als in het weekend in Nunspeet

Plantmedicijnen
De reis met het plantmedicijn duurt ca. 6 uur afhankelijk van met welk plantmedicijn we reizen. De reis is een diepe duik in jouw magische binnenwereld om daar aan het licht te brengen wat gezien, geopend, geheeld of ontsluierd mag worden.
Plantmedicijnen worden medicijnen genoemd; omdat wanneer je ze in de juiste setting en dosering gebruikt in combinatie met een heldere intentie, ze een helende en reinigende werking hebben op je systeem; je lijf, je geest, je gevoelswereld en je energieveld.

In de beleving dat er niets meer te verliezen valt trekken de sluiers op.
Als de sluiers dan optrekken, blijf je dan ook?
Als ik jouw pijnplekken aanraak, blijf je dan ook?
Als ik je mijn schaduwkanten toon, blijf je dan ook?

huis zonder deur

In het huis zonder deur heb ik ruimte voor jou

Het huis zonder deur is een plek waar mensen met een kwetsbaarheid of hulpvraag samenkomen om te werken aan hun herstel. Een plek voor, door en met mensen met een diverse achtergronden en levenservaring. Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van tijdelijke woonruimte, ontmoeting en coaching & ondersteuning.

Wanneer je worstelt met gevoelens als; onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van herstel je even ontgaan. Waar is het verlangen, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, op jouw eigen weg? We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er verlangen en vertrouwen wordt doorgegeven, dat het wel degelijk mogelijk is je leven op de rit te krijgen! Het delen van ervaringen is een inspiratiebron. “Wat jij kan, kan ik ook!”

Het huis zonder deur biedt jou de gelegenheid om aan jezelf te werken. Het is een plek waar je verhalen van anderen kunt horen over hoe zij met hun problemen en uitdagingen omgaan, waar je middels coaching en begeleiding kunt gaan werken aan jouw plannen of doelen en voorbij leert gaan aan belemmeringen en beperkingen.

Bij het huis zonder deur staan liefde, ervaringskennis – in combinatie met persoonlijke ontwikkeling – centraal en spelen verlangen, eigen verantwoordelijkheid, wederkerigheid, persoonlijke ontwikkeling en steun door middel van lotgenotencontacten een belangrijke rol.

workshops

Geef vorm aan jezelf

Wil jij op een creatieve manier ruimte maken voor jezelf en

  • ontdekken wat je verlangen is of
  • weet je wat je verlangen is maar leef je het nog niet of
  • inspiratie op doen en leren jouw verlangen te leven?

Rondom dit thema organiseer ik twee workshops:

1.GEEF VORM AAN JEZELF
Een creatieve workshop waarbij je contact gaat maken met je bewustzijn. In vijf dagdelen ga je aan de slag met het vormgeven van een afdruk van je eigen torso. Het creatieproces, in al haar facetten, is een metafoor voor jouw persoonlijke ontwikkeling en voor dat wat gezien wil worden en aandacht vraagt.
Jezelf ontdekken, wie ben ik, waarom doe ik wat ik doe? Accepteer ik mijzelf in wie ik ben, durf ik te kiezen, durf ik vrij te zijn? Waar wil ik afscheid van nemen, wat wil ik loslaten?

2.ONT-MOET BORD
Wil je jezelf ontdekken ontmaskeren ontmantelen? Wil je loslaten wie je denkt te moeten zijn en accepteren wie je werkelijk bent? Ontmoet jezelf tijdens het maken van een ont-moet bord. In één dagdeel (ochtend-middag-avond) ga ja aan de slag met tijdschriften, lijm en papier. Ter voorbereiding kan je in de voorafgaande periode alvast plaatjes en tekst verzamelen en meenemen. We gaan knippen, scheuren en plakken.

radical honesty

Durf jij jezelf bloot te geven?
Radicale eerlijkheid gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor de consequenties van het uitspreken van de waarheid, het gaat over het erkennen van de werkelijkheid in het hier en nu, present blijven en meebewegen terwijl de situatie verandert.
Radicale eerlijkheid gaat over het loslaten van verdedigings- en overlevingsmechanismes: het vasthouden aan deze mechanismes veroorzaakt lijden. Overgave aan wat is, stelt ons in de gelegenheid om de ervaring te bekrachtigen, te verzachten en vervolgens los te laten.
Radicale eerlijkheid houdt in dat je kiest voor een mogelijk ongemak doordat je de waarheid vertelt, in plaats van dit te vermijden. Beleefdheid -de mantel der liefde- wordt soms ingezet om conflicten te vermijden. Vertel iemand de waarheid over bijvoorbeeld hoe je vindt dat diegene eruitziet in die kleren. Het delen van wat je waarneemt (omtrent gevoelens, gedachten en geheimen) is de sleutel tot bewustwording en transformatie.

Stress, pijn, het onderdrukken van jezelf of van anderen, zelfs oorlog.. worden in de basis veroorzaakt en in stand gehouden door verschillende manieren van liegen (zoals dingen achterhouden, doen alsof, vasthouden aan het geloof van wat waar zou moeten zijn, overtuigingen, etc). Eerlijk zijn, luisteren en bij elkaar blijven zijn de sleutel tot het verbeteren van relaties met anderen en het verbeteren van hoe we ons over onszelf voelen. Radicale eerlijkheid is een praktijkgericht en doelgericht pad om – door diepgaand en gedetailleerd te delen wat je voelt, wat je denkt, wat je gedaan hebt en wat je wilt – het menselijk lijden te verminderen. Het is een manier om jezelf te bevrijden, om niet langer overgeleverd te zijn aan je onbetrouwbare reactieve geest en op een plek aan te komen waar je zowel jezelf als anderen tegelijkertijd vergeeft.

Ben jij net als ik geïnteresseerd in het leven van de naakte waarheid en wil je hierover van gedachten wisselen? Elke laatste zondagmiddag van de maand komen we bijeen om te oefenen, te inspireren en onze ervaringen te delen.

codependency

Is wat goed is voor jou goed voor mij?
Codependency is een term die de laatste tijd meer en meer opduikt. Ik kwam er begin dit jaar voor het eerst mee in aanraking. Het gedrag waar ik mijn leven lang tegenaan loop, kreeg ineens een naam. Voor degenen die daadwerkelijk aan deze aandoening lijden, is het niet iets dat lichtvoetig moet worden opgevat.

Ik lijd niet onder mijn codependency maar het is wel aanwezig in mijn leven en kan mijn interacties met anderen beïnvloeden. De basis voor codependency gedrag is gelegd in onze kindertijd, het is een overlevingsstrategie van een kind, die wordt voortgezet in het volwassen leven.

Begrijpen wat codependency is en hoe het mij beïnvloedt, is de eerste stap naar balans en herstel. Ik kan mijn gedrag, gedachten en gevoel afstemmen op de ander, in de veronderstelling daarmee de ander te helpen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat ik de ander hiermee van zijn “verantwoordelijkheden” ontsla waardoor er een afhankelijkheid wordt gecreëerd waardoor ik de ander bijvoorbeeld kan “controleren”. Dit is niet wat ik wil!

Om elkaar alert te houden, te ondersteunen en om te voorkomen dat we ons gedrag onbewust in stand houden, komen wij elke maandagavond bijeen van 19.00-20.30 uur. Ons gezamenlijke doel is het leren ontwikkelen van gezonde relaties, in eerste instantie met onszelf en vervolgens met anderen.

Door onze ervaring met anderen te delen en door naar anderen te luisteren en hun ervaringen toe te passen in ons dagelijks leven, werken wij aan ons herstel.

Codependent ben je niet, maar doe je, het is aangeleerd en kan dus ook weer afgeleerd worden. Herstel vraagt Zelfkennis, Zelfinzicht, Zelfbesef en Bewustzijn.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Contact opnemen

Wat anderen zeggen

Warm, empathisch, hartelijk, liefdevol, de tijd nemend zijn enkele woorden die bij me opkomen als ik aan Ingeborg denk. Tijdens de gesprekken met Ingeborg voel ik me veilig en gehoord. Mijn gevoelens, gedachten en emoties mogen er zijn. Wat ik heel fijn vind is dat ik dezelfde dingen vaker mag bespreken als dat voor mij nodig is. Het is niet zo van dat onderwerp hebben we besproken en nu is dat klaar. Wat ik ook heel belangrijk en fijn vind is dat doordat Ingeborg ervaringsdeskundige is zij ook onderwerpen begrijpt waarvan een buitenstaander vaak denkt waar heb je het over of hoezo is dat een probleem. Ik heb bij haar hele mooie inzichten opgedaan. Ingeborg geeft ook alle ruimte om het met haar te delen als je achteraf of tijdens een sessie zit met iets wat je eerder met haar hebt besproken of iets wat zij heeft gezegd. Ingeborg denkt met je mee en is er echt voor je. Ik ben dankbaar dat onze paden zich hebben gekruist. Het is bij haar voor mij een wereld van verschil in vergelijking met reguliere hulpverlening. Ik wens iedereen een coach als Ingeborg toe.

--- Anoniem, Den Haag ---

één gesprek met jou brengt meer duidelijkheid dan 5 afspraken bij mijn psycholoog

--- Judith, Zoetermeer ---

Inge luistert aandachtig en ze haalt precies uit je woorden wat het meest de aandacht vraagt. Ik wilde een volgende stap zetten in mijn ontwikkeling maar had het gevoel dat alles aan me trok en mijn energie als het ware weglekte naar alle vragen, twijfels, moetens en wensen. Ik kon bij haar alles noemen wat me stagneerde, hoe klein ook of wat er ogenschijnlijk niets mee te maken leek te hebben. Vaak was dat juist een aanwijzing voor een bepaald patroon en gaf het hele waardevolle inzichten.
Waar moet je beginnen? Wat ligt vooraan? Mag ik dat mezelf gunnen?
Als ik in mijn kracht wil staan en beter voor mezelf ga zorgen betekent het dat ik ook zelf verantwoordelijkheid neem, durf ik dat?
Inge heeft me geholpen inzicht te krijgen in volgende stappen. Ze liet me zien dat het niet altijd of/of is maar dat wat in je om gaat ook gewoon naast elkaar mag en kan bestaan. Dan komt het strijden en de twijfel in jezelf tot rust en zo kwam eigenlijk vanzelf naar voren
‘wat gekozen wilde’ worden. Het voelde kloppend en als een besluit van binnenuit. Er kwam overzicht en richting. Inge heeft een zachte en tegelijkertijd duidelijke manier van coachen. Ik voelde me heel erg op mijn gemak bij haar. Haar werkwijze is betrokken, licht en inspirerend en daarmee ook heel snel effectief. Niet omdat ik ‘iets moest bereiken’ maar vooral omdat ik weer vanuit een ruimere blik naar mezelf kan kijken en kan voelen wat echt belangrijk is en wat mij van dag tot dag motiveert. Ik sta weer steviger op mijn eigen benen en voel weer de positieve stroom en de mogelijkheden. Vragen blijven er altijd maar dringen zich niet meer op. Ik kan Nu verder met dat wat Nu gezien wil worden.
Ik noem haar graag bij anderen omdat juist haar intuïtieve begeleiding zo kernachtig is.

--- Eugenie, Bergschenhoek ---

Ruimte voor jou biedt mij ruimte: de ruimte die ik nodig heb om dingen voor mezelf op een rijtje te zetten, de ruimte om gezamenlijk dingen te overdenken maar vooral de ruimte om stil te staan bij dat wat speelt en hoe ik hiermee om wil gaan. Door de intuïtieve coaching van Ingeborg voel ik haar oprechte belangstelling, dat we samen op pad zijn waarbij ze haar levenservaring inzet om mij te begeleiden in mijn proces. Haar manier van coachen, is wat voor mij deze gesprekken zo waardevol maken. Ik kijk er naar uit haar te ontmoeten, ruimte te maken in mijn hoofd zodat ik daarna dingen ga doen waar ik me normaal de tijd niet voor gun. Plus processen stop zet die me meer energie kosten dan ze opleveren. Ze geeft me het zetje in de goede richting dat ik hiervoor nodig heb.

--- Anja, Den Haag ---

Ingeborg heb ik leren kennen als een kundige coach, die je ruimte biedt om jezelf te mogen zijn zonder oordeel. Zij heeft oog en oor voor detail, is niet bang om je liefdevol te confronteren met jezelf. Je mag oefenen in een veilige omgeving om een nog betere versie van jezelf te worden. Zij sluit naadloos aan bij wat jij op dat moment nodig hebt, door haar feilloze gevoel voor timing en op het juiste moment de juiste woorden te kiezen. Ik kan haar van harte aanbevelen, een mooi mens met hart voor anderen.

--- Saskia, Hellevoetsluis ---

Ik heb Ingeborg leren kennen als een empathisch, betrokken en oprechte coach. Zij benadert me op een liefdevolle, warme manier. Zij luistert goed, analyseert en confronteert wanneer dat nodig is. Ik ben op een zorgvuldige manier door haar begeleid en Ingeborg was er wanneer ik haar nodig had! Door haar begeleiding en coaching heb ik inzicht gekregen in de problematiek waar ik mee te maken heb.

--- Kristel, Hilversum ---

Dat ik een plek had waar ik me kon uiten, zonder taboe of ongemak is wat het voor mij zo waardevol maakte. Onze gesprekken waren ook fijn omdat er geen consequenties waren, niks werd ontnomen of gedaan vanwege wat ik zei of hoe ik me voelde. Het heeft me veel opluchting geleverd, helderheid, zicht en me gemak geven. Ik voelde me meer op me gemak in me uiting en minder extreem geremd of minder verstrikt. Als coach is Ingeborg erg aangenaam, ze voelt zich aan hoe jij het fijn vind en laat jou je eigen weg of gang gaan. Structuur zonder strakheid, flexibel, geleidelijk of sfeervolle voortgang.
De sfeer was welkom tijdens verblijf was erg fijn, er was plek om mezelf te zijn en te uiten of uit proberen. Ik mocht oefenen en praten over wat ik vond. Er was geen bezwaar, er was geen niet kunnen. Maar een wel kunnen op een manier dat present mogelijk was. De sfeer tijdens gesprekken was open of had ruimte. Er was plek voor mijn gedachtes of belevenis.

--- Daniel, Barendrecht ---

Contact

Informeer even waar ik verblijf, aangezien ik vanuit diverse plekken op de wereld creëer
---
info@ruimtevoorjou.nu
0031 6 18 52 51 78